KONSTAKADEMIN | EXHIBITION

Noréns Orestien. Utställning på Kungliga akademin för de fria konsterna. Fotografier från Folkteaterns uppsättning av Aiskylos Orestien i regi av Lars Norén.

Folkteaterns VD Ulrika Josephsson med dotter. 

Stanley Helin
Stanley Helin
Besök från Teater Uno i Göteborg. Staffan Nattsén, Patrik Gunnar Helin, Carl Harlén.

Stanley Helin, Anna Stålsjö Helin och Magnus Malmsten.

Back to Top