WE ARE VOICE | BINGOLOTTO

We Are Voice, ett nytt körkoncept lett av Bodies Without Organs sångaren Martin Rolinski, Håkan Hellström-gitarristen och körälskaren Simon Ljungman och körledaren Fredrik Berglund. Simon och Fredrik har jobbat med körsång under många år och sett ett stort behov av en gemensam plattform när det gäller att kommunicera med varandra inom kören, men även dela arrangemang och musikfiler. När Martin Rolinski fick uppleva den kraft som finns inom körsång så fick även ha en idé om att skapa fysiska och digitala mötesplatser för körvärlden. Tillsammans började de tre spåna fram en plattform och en konsertupplevelse där alla behov för stämsång skulle kunna tillgodoses. Så tillkom We Are Voice.

Back to Top